Privatumo politika

Saugome kiekvieno mūsų tinklalapio vartotojo privatumą.

Jūsų duomenų administratoriumi yra įmonė VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18 Katowice 40-142, Lenkija, support@vin-info.com).

Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų Privatumo politikos ar mūsų tvarkomų asmens duomenų, taip pat pateikus dispoziciją dėl savo duomenų, prašome susisiekti pirmiau nurodytu el. pašto adresu.

I. Asmens duomenų tvarkymas, tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkymo laikotarpiai

Galime kaupti, saugoti ir tvarkyti šias duomenų rūšis:

- informaciją apie vartotojo kompiuterį, jo apsilankymus tinklalapyje ir tinklalapio naudojimą (ypač: IP adresas, geografinė lokalizacija, demografiniai duomenys, susidomėjimai, naršyklės tipas ir variantas, operacinė sistema, nukreipimo į tinklalapį šaltinis, apsilankymo pradžios ir pabaigos laikas, tinklalapio rodymas, navigacija tinklalapyje), kuriuos ir tvarkome pagal mūsų teisiškai pagrįstus interesus statistiniams ir tinklalapio valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslams, laikotarpiu iki tų veiksmų užbaigimo ar veiksmingo prieštaravimo, esant jūsų sutikimui panaudojant profiliavimą iki sutikimo atsiėmimo;

- informaciją būtiną teikti paslaugoms prieinamoms tinklalapyje (ypač: el. pašto adresas, vardas ir pavardė, adresas, PVM kodas, banko sąskaitos numeris, sandorio numeris, krepšelio turinys) bei tvarkome pagal sutartį aprašytą Reglamente, siekiant ją sudaryti, vykdyti ir nutraukti sutarties sudarymo ir galiojimo laikotarpiu bei pagal mūsų teisiškai pagrįstus interesus siekiant įgyvendinti reikalavimus susijusius su sutartimi ir apsaugoti tinklalapio vartotojų asmens duomenis, nurodomus registracijos metu, 6 metų laikotarpiu nuo metų, kai sutartis buvo įvykdyta arba nutraukta, ar pateiktas veiksmingas prieštaravimas, tačiau ne trumpiau nei iki reikalavimų susijusių vykdymo pabaigos ir praėjus senaties terminui bei pagal mums galiojančius teisinius įsipareigojimus numatytus buhalterinės apskaitos įstatyme ir mokesčių kodekse laikotarpiais nurodytais šiuose įstatymuose (šiuo metu pagal buhalterinės apskaitos 74 str. bei mokesčių kodekso 32 str. 1 d., tai 5 metų laikotarpis nuo kitų metų pradžios po apskaitinių metų, su kuriais susiję duomenys);

- informacija susijusi su informacinių paslaugų prenumerata tinklalapyje, ypač naujienlaiškių el. pašto adresu (el. pašto adresas) pagal jūsų sutikimą per šių paslaugų funkcionavimo laikotarpį arba atsiėmus sutikimą;

- informacija būtina komunikacijai (ypač el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris bei korespondencijos turinys), kurią tvarkome pagal mūsų teisiškai pagrįstus interesus siekiant susisiekti su jumis ir apsisaugoti nuo reikalavimų, 6 metų laikotarpiu, kai buvo baigta korespondencija arba pateiktas veiksmingas prieštaravimas.

Ia. Automatizuotas sprendimų priėmimas su profiliavimu

Mūsų tvarkomi jūsų duomenys bus mūsų arba mūsų partnerių naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui mūsų produktų reklamos srityje kituose tinklalapiuose. To esmė yra tokia, kad mūsų partneriai teikiantys mums reklamos paslaugas gali kurti vadinamą jūsų susidomėjimų profilį ir rodyti jums trečiųjų asmenų tinklalapiuose mūsų paslaugų reklamas panaudojant failus slapukus arba panašias technologijas, nes kažkada tomis paslaugomis pasinaudojote arba apsilankėte mūsų tinklalapyje. Tačiau galite būti profiliuojami tik jūsų geranoriško sutikimo pagrindu, kurio prašome, kai apsilankote mūsų tinklalapyje. Jeigu tokio sutikimo neduodate, nebūsite profiliuojami. Galite bet kuriuo metu atsiimti suteiktą sutikimą profiliuoti informuodami mus apie tai elektroniniu paštu arba savo paskyros nustatymuose tinklalapyje, jeigu tokią turite, be įtakos tvarkymo teisėtumui vykdomam sutikimo pagrindu iki atsiėmimo.

II. Slapukai (Cookies)

Tinklalapis naudoja failus slapukus (cookies), kurie leidžia mums pritaikyti tinklalapį jo vartotojų poreikiams parengiant ir analizuojant tinklalapio naudojimo statistikas. Šios statistikos nėra susijusios su tinklalapio vartotojų asmens duomenimis.

Slapukai turi informaciją siunčiamą tinklo serverio naršyklei, kuri yra išsaugoma toje naršyklėje. Po to ta informacija yra siunčiama atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė atveria to serverio tinklalapį. Tai padeda serveriui identifikuoti ir stebėti naršyklę.

Tinklalapis naudoja tiek „sesijiniusˮ, tiek „pastoviusˮ slapukus. Tinklalapis naudoja slapukus sesijai: tam, kad stebėtų vartotojus apsilankančius tinklalapyje. Tinklalapis naudoja pastovius slapukus: tam, kad atpažintų vartotojus apsilankančius tinklalapyje.

Sesijiniai slapukai pašalinami iš vartotojo kompiuterio, kai jo naršyklė yra uždaroma. Pastovūs slapukai lieka vartotojo kompiuteryje iki jų pašalinimo arba jų galiojimo pasibaigimo.

Siekiant atlikti vartotojų tinklalapio naudojimo analizę naudojame Google Analytics. Google Analytics slapukų pagalba užrašomų vartotojų kompiuteriuose parengia statistinę informaciją ir kitą informaciją susijusią su tinklalapio naudojimu. Ta informacija apie tinklalapį reikalinga ataskaitoms dėl tinklalapio naudojimo sudaryti. Google saugo tą informaciją. Google Privatumo politika yra prieinama adresu: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Tretieji asmenys, ypač mūsų reklamdaviai arba su mumis bendradarbiaujantys mokami servisai, taip pat gali naudoti slapukus tinklalapio vartotojų atžvilgiu vadovaujantis taisyklėmis apibrėžtomis jų interneto puslapiuose.

Sutikimas naudoti slapukus mūsų tinklalapyje išreiškiamas nustatymų pagalba jūsų pasirinktų naršyklėje. Dauguma naršyklių leidžia pasirinkti visų slapukų arba trečiųjų asmenų slapukų atmetimo variantą. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galima pasirinkti visokius slapukus paspaudus „Įrankiaiˮ/„Interneto parinktysˮ/„Privatumasˮ ir pasirinktą variantą „Visų slapukų blokavimasˮ. Tačiau visų slapukų atmetimas gali apsunkinti arba net neleisti naudotis interneto tinklalapiais.

III. Duomenų gavėjai

Mūsų darbuotojai ir bendradarbiai gali turėti prieigą prie vartotojų duomenų, jeigu tai yra pagrįsta siekiant įgyvendinti tikslus apibrėžtus šioje Privatumo politikoje ir jie yra įpareigoti tinkamai tuos duomenis saugoti.

Galime perduoti jūsų duomenis subjektams, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie tvarko tuos duomenis mūsų vardu (duomenų gavėjai), vykdo veiklą šiose srityse: buhalterija, informatika, hostingas, statistika, rinkodara, interneto naršyklės, socialiniai portalai.

Duomenys gali būti perduoti už ES ribų, bet tik valstybėms ar subjektams, kurie patvirtinti ES įstatymais, ypač subjektams JAV apimtiems programa Privatumo skydas (Privacy Shield, žiūrėti https://www.privacyshield.gov/).

Be to, galime perduoti viešiesiems subjektams duomenis susijusius su vartotojais tik tokia apimtimi, kokios reikalauja iš mūsų galiojantys įstatymai.

IV. Vartotojų teisės

Kaip tinklalapio vartotojas turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, juos taisyti, pašalinti arba apriboti tvarkymą bei teikti prieštaravimą dėl jų tvarkymo, taip pat tuos duomenis perkelti. Šiam tikslui susisiekite su mumis kontaktinės formos pagalba arba el. pašto adresu arba pakeiskite savo paskyros nustatymus tinklalapyje, jeigu tokią turite.

Kaip tinklalapio vartotojas turite teisę teikti skundą dėl mūsų veiksmų jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtyje asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui Lenkijoje arba kitoje panašioje įstaigoje kitoje ES valstybėje, pagal jūsų buvimo vietą, darbo vietą ar numanomo padaryto pažeidimo vietą.

V. Duomenų saugumas

Taikome atitinkamas technines ir organizacines apsaugas siekdami išvengti vartotojų duomenų praradimo, netinkamo naudojimo ar apdorojimo.

Saugome mums vartotojų perduodamus duomenis mūsų saugiuose serveriuose (saugomuose slaptažodžiais ir užkardomis). Visi elektroniniai sandoriai bei slaptos informacijos perdavimas vyksta per technologiją SSL.

Pabrėžiame, kad duomenų siuntimas internete iš esmės susiduria su pavojais. Tačiau taikome įvairių rūšių priemones siekiant apsaugoti asmens duomenis. Jeigu norite mums perduoti kokius nors pasiūlymus dėl tokių apsaugų taikymo, tai siūlome susisiekti per kontaktinę formą arba siųsti laišką el. paštu.

Vartotojai yra atsakingi už slaptumo užtikrinimą savo slaptažodžiams ir kitiems duomenims, kurie neturėtų būti atskleidžiami tretiesiems asmenims. Niekada neprašome vartotojų perduoti mums jų slaptažodžius (išskyrus prisijungimo tinklalapyje).

VI. Trečiųjų asmenų tinklalapiai

Tinklalapyje yra nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius. Neatsakome už privatumo politikas ar praktiką šioje apimtyje, naudojamą trečiųjų asmenų tinklalapiuose. Tie tinklalapiai, ypač jų turinys ir nuorodos į juos gali būti pastoviai keičiami ir turėti savo privatumo politikas ir kitus reglamentus, su kuriais reikia susipažinti.

Saugome kiekvieno mūsų tinklalapio vartotojo privatumą.